Smitta i barngrupper

Alla barn råkar då och då ut för infektioner. I genomsnitt har barn sex till åtta luftvägsinfektioner under sina fyra första levnadsår. För att undvika att de får fler infektioner kan man i förskolan vidta åtgärder för att förebygga och undvika att smitta sprids vidare.
Den här filmen ger dig en inblick i hur man kan bryta smittvägar och minska risken för spridning av infektioner inom barngrupper.

Filmen vänder sig till all personal och studerande som arbetar inom barnomsorgen.
Smitta i barngrupper
Bra fokus på rutiner som kan minska sjukfrånvaron! En lättförståelig och positiv film som jag även tror att föräldrar skulle uppskatta."– Förskollärare, Mosebacke Förskolor i Stockholm
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
  • Ålder : Från 15 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 11 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2012
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Souvenir Film, Sverige
Artikelnummer: KM1532