Stamceller

Detta program ger en bra inblick i stamceller och dess viktiga betydelse för oss människor.
Programmet förklarar på ett enkelt sätt först vad celler är och vad de har för betydelse, för att sedan gå vidare in på vad stamceller egentligen är för något. Vi får veta mer om skillnaderna mellan embryonala och adulta stamceller. Vi går även in på vad kloning egentligen är och hur man kan använda stamcellsforskning inom medicinen.
Till sist ger programmet en kort översikt över de etiska frågeställningar som stamcellsforskning ger upphov till. Filmen är indelad i kapitel för enklare sökning.

Stamceller
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 15 år (H, Gy)
  • Speltid : 25 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2009
  • Land : Australien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : Rees Film
Artikelnummer: Sol7132