Sten och Sonny – en behandlingsrelation sedan 40 år

I den här filmen får vi träffa Sten och Sonny som ger oss sin historia om att vara klient och behandlare på en kommunal missbruksmottagning. Vad skiljer dagens arbete från det som bedrevs på 70-talet?


Sonny var 16 år gammal när han började med amfetamin. På ett av de första behandlingshemmen i Sverige; Rävlanda Behandlingshem, träffade han socialarbetaren Sten. Nu har Sten och Sonny haft kontakt av och till i snart 40 år och Sten ska pensionera sig.

Filmens syfte är att reflektera över vad som är viktigt i arbetet med att hjälpa personer som har missbruksproblem. Att få en förståelse för hur arbetet har bedrivits historiskt och hur det skiljer sig från dagens arbete. Filmen väcker också tankar kring hur framtidens arbete kan utvecklas.”Jag använder filmen i olika kurser som ett underlag för diskussion om det sociala arbetets villkor. Den öppnar upp för ett samtal om hur medmänsklighet och yrkesmässighet kan förenas inom ramen för ett professionellt förhållningssätt och speglar villkoren för missbruksvården över tid.
Filmen exemplifierar det som forskningen pekar på; att vägen ut ur ett missbruk ofta är en lång process och att stödbehovet kan se mycket olika ut över tid. Ofta krävs just en långvarig och individanpassad kontakt där behandlaren finns med över tid men visar stor flexibilitet genom att kunna öka eller minska stödet efter klientens behov och önskemål."

– Anette Skårner, lärare och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
Sten och Sonny – en behandlingsrelation sedan 40 år
"Relationer som bär över tid - inspirerande!" – Susanne Haglund, socialarbetare Behandlingsgruppen Göteborgs stad. ”En väldigt varm och kärleksfull film” – Annika Eklund Erikson, socialarbetare Göteborg
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Gymnasium och högre, Lärarfortbildning
  • Ålder : Från 16 år (Gy, Vux)
  • Speltid : 19 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2014 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Louise Bergman
Artikelnummer: KM1581