Svenska rovfåglar och ugglor

Hökfåglar, falkar och ugglor finns på nästan alla kontinenter. I den här filmen ska vi lära oss om deras egenskaper, hur de ser ut och hur de jagar. Vi får också komma in i deras bon och se hur ungarna har det!
Till sist tittar vi på vilka hot som finns mot våra svenska rovfåglar och ugglor, samt hur vi försöker skydda och hjälpa dem. Vi lär oss även begrepp som att ryttla och att mantla, och vad en tomialtand är för något.

Kapitel:
Inledning (00:00-00:48)
Artindelningar (00:49-01:42)
Hökfåglar – hökartade rovfåglar (01:43-05:56)
Falkar – falkartade rovfåglar (05:57-09:39)
Ugglor – nattrovfåglar (09:40-13:43)
Hot och skyddsåtgärder (13:44-SLUT)

Syfte/inlärningsmål
- Att lära sig om olika fåglar och deras kännetecken.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Biologi (mellanstadiet)

• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Biologi (högstadiet)
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

* Leveranstid är 5 arbetsdagar *
Svenska rovfåglar och ugglor
“Bra tempo och bra berättarröst! Intressant, för jag kunde inte allt.”– Elev, årskurs 8“Mycket bra och användbar info när man ska skriva om rovfåglar.”– Elev, årskurs 9
Filmfakta
 • Ämne : Biologi
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 11 år
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 2
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : FWU
Artikelnummer: Sol7491