The Boy in the Dress

Dennis känner sig annorlunda - han är en vanlig kille som bor i ett vanligt hus på en vanlig gata. Han spelar fotboll med sina kompisar och bor med sin pappa och bror, men han är frustrerad över den tråkiga grå värld han lever i – en värld som aldrig riktigt varit densamma sedan hans mamma lämnade dem.

Men ibland sker förändringar på de mest oväntade platser. I Rajs kiosk kallar modemagasinen på Dennis – kan det verkligen vara så att Kate Moss berättar för honom att det är okej för killar att gilla Vogue? Med hjälp av Lisa, den coolaste tjejen i skolan, utmanar Dennis ödet och skapar sig en helt ny personlighet – men kan pojkar bära klänning, och vad kommer rektorn, hans pappa och hans vänner i fotbollslaget tycka om de får reda på det?

Spelfilmen är baserad på den engelska författaren David Walliams bok ”The Boy in the Dress”. Boken översattes till svenska 2013 och fick titeln ”Dennis hemlighet”.

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Samhällskunskap Åk 4–6
Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skola och i samhället.

Samhällskunskap Åk 7–9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t. ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Svenska Åk 4-6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, t. ex. tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Svenska Åk 7-9
Läsa och skriva
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Berättande texter och sakprosatexter
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, t. ex. i tv-serier.
The Boy in the Dress
“The Boy in the Dress är så mycket mer än ett roligt, lättsamt, demokratiskt, multietniskt politiskt akut drama.”Tim Martin, The Telegraph
Filmfakta
 • Ämne : Engelska, Samhällskunskap, Svenska
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 10 år
 • Speltid : 61 min
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Regissör : Matt Lipsey
 • Produktionsår : 2014
 • Land : Storbritannien
 • Genre : Spelfilm
 • Pris : 690
 • Leverantör : ETS Media
Artikelnummer: ETS5061