Ung vuxen: Will – missbruk och hemlöshet

I den här filmen träffar vi Will. Vi får följa hans berättelse om hur ett, till en början, oskyldigt datorspelsberoende ledde till drogmissbruk och hemlöshet. Vi får också träffa skolungdomar som diskuterar sina tankar efter att de hört Wills historia. Och slutligen får vi träffa en läkare som förklarar vad beroende är, hur det påverkar kroppen och hur vi kan undvika att bli beroende.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Skolans värdegrund och uppdrag

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”

Ämnesöverskridande mål och riktlinjer enligt läroplan, normer och värden:
Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Idrott och hälsa (högstadiet)
• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Biologi (högstadiet)
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Samhällskunskap (alla åldrar)
Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Ung vuxen: Will – missbruk och hemlöshet
Filmfakta
 • Ämne : Biologi, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Värdegrund
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 21 minuter
 • Språk : Engelska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Kanada
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : Magic Lantern Media & Cana Media, Kanada
Artikelnummer: SOL7472