Världens urfolk

Samer, inuiter, indianer och aboriginer. De är alla urfolk, urinvånare, eller ursprungsbefolkningar. I den här filmen ska vi undersöka några av världens urfolk och få en introduktion till deras historia, traditioner, kultur och deras situation idag.

Kapitel:
- Vad är ett urfolk? (00:00 – 02:59)
- Samer (03:00 – 05:35)
- Indianer (05:36 – 09:15)
- Inuiter (09:16 – 11:47)
- Aboriginer (11:48 – 14:12)
- Sammanfattning (14:13 – SLUT)

Undervisningen i Samhällskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i Historia (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

Urfolk-bild
Filmfakta
 • Ämne : Historia, Samhällskunskap
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 11 år (M, H)
 • Speltid : 16 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2016 - 2
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1690