Världens befolkning

I den här filmen ska vi lära oss om världens befolkning; var vi lever, hur vi lever och hur vi tror att det kommer att se ut i framtiden. Vi går igenom hur befolkningsutvecklingen ser ut och varför den ser ut som den gör. Vad innebär egentligen begrepp som befolkningspyramid, befolkningsökning, urbanisering och migration? Det ska vi ta reda på!

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:37)
Befolkningsutvecklingen (01:38 - 07:15)
Var i världen bor vi? (07:16 - 09:53)
Urbanisering (09:54 - 12:33)
Migration (12:34 - 15:37)
Sammanfattning (15:38 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Geografi (högstadiet)

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Världens befolkning
“Eftersom att det var väldigt mycket statistik och siffror i filmen, uppskattade jag att speakern i början påminde om att varje siffra bestod av en person. Även sammanfattningen i slutet av filmen var välbehövlig för att man skulle dels komma ihåg vad som– Elev, årskurs 9
Filmfakta
 • Ämne : Geografi
 • Målgrupp : Högstadiet
 • Ålder : Från 13 år
 • Speltid : 17 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2018 - 1
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Kunskapsmedia AB, 2018
Artikelnummer: KM1747