Vi lär oss om: Världens längsta floder - tre hotade vattendrag

Floder befinner sig i ständig rörelse och är bland de mest dynamiska biosfärerna på jorden. I den här filmen tittar vi närmare på jordens tre längsta floder; Amazonas, Nilen och Chang Jiang. Vi lär oss bland annat vilken roll floder har spelat för oss människor och hur vi i sin tur påverkar floder. Vi går också igenom begrepp som delta, avrinningsområde och källa.

Filmen passar elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografi.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:08)
Vad är en flod? (01:09-04:14)
Amazonfloden (04:15-07:00)
Nilen (07:01-10:50)
Chang Jiang (10:51-13:50)
Sammanfattning (13:51-SLUT)

Geografi, Syfte (alla åldrar):
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (alla åldrar):
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Geografi (åk 4-6):
Livsmiljöer
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Geografi (åk 7-9):
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

*Leveranstid 5 dagar*
Vi lär oss om: Världens längsta floder - tre hotade vattendrag
“Modern och tidsenlig. Tydlig. Bra att använda i skolan!”– Lärare, högstadiet“Den var bra och tydlig! Väldigt bra att den tog upp miljöfrågor.“ – Elev, åk 8
Filmfakta
 • Ämne : Geografi
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 12 år (M, H)
 • Speltid : 15 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Tyskland
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Solfilm Media
 • Produktion : MLB, Tyskland
Artikelnummer: Sol7502