Världsreligioner i Sverige

Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag?
I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige.
I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar.
Sedan följer vi en ung person som är religiös och får en inblick i personens liv. Vi avslutar varje avsnitt med ett samtal där tre unga personer som är troende får svara på några frågor kring hur det är att tillhöra religionen.

Avsnitt:
• Kristendom
• Islam
• Judendom
• Hinduism
• Buddhism

Undervisningen i Religionskunskap ska behandla följande enligt läroplan
(Högstadiet)
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för
kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
Varldsreligioner_i_Sverige
”Roliga animeringar och tydlighet i introduktionen! Bra med olika perspektiv på religionerna, det finns ju inte bara en buddism, en islam osv. Bra om vilka fördomar de troende stöter på.”– Lärare i religionskunskap, Danderyds Gymnasium
Filmfakta
  • Ämne : Religionskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 5 x 10 minuter
  • Språk : Svenskt tal med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 2
  • Land : Sverige
  • Pris : 1 990 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Jonte Sköld Produktion AB i samarbete med Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1630