Vårt djuriska arv - Del 1 Signaler och kommunikation

I del 1 av serien Vårt djuriska arv; Signaler och kommunikation, presenteras de viktigaste teserna inom sociobiologi, eller evolutionsbiologi som det också kallas för.
Genom att använda sig av typiska beteendemönster hos lägre och högre stående djur, försöker man visa på likheter mellan människa och djur.

Vårt djuriska arv - Del 1 Signaler och kommunikation
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 14 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2007
  • Land : USA
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : German United
Artikelnummer: Sol7001