Vårt djuriska arv - Del 2 Jakten och yngelvård

I del 2 av serien Vårt djuriska arv; Jakten och yngelvård, presenteras de viktigaste teserna inom sociobiologi, eller evolutionsbiologi som det också kallas för.
Genom att använda sig av typiska beteendemönster hos lägre och högre stående djur, försöker man visa på likheter mellan människa och djur.

Modern sociobiologi utgår från att den individuella reproduktionen är orsaken till, eller meningen med allt beteende, att socialtbeteende har utvecklats genom evolutionen och att det finns en genetisk uppkomst för allt beteende.

Vårt djuriska arv - Del 2 Jakten och yngelvård
Filmfakta
  • Ämne : Biologi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 14 år (H, Gy, Vux)
  • Speltid : 15 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2007
  • Land : USA
  • Pris : 590 kr
  • Leverantör : Solfilm Media
  • Produktion : German United
Artikelnummer: Sol7002