Vasanytt

I den här nyhetssändningen ska vi lära oss om Vasatiden. Hur började egentligen Vasatiden? Och varför tog den slut? Vi utgår från begrepp och händelser som Stockholms blodbad, reformationen, skatterna och tronföljden. Vi undersöker hur olika händelser påverkade befolkningen och samhället. Vi lär oss också om kvinnornas roll i samhället.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet som ska lära sig om Vasatiden.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Historia(åk 7–9)
Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

*Leveranstid 5 dagar*
Vasanytt
“Bra var att det var bra fakta, att viktiga händelser var med. Filmen var lätt att förstå!”– Elever, åk 5
Filmfakta
 • Ämne : Historia
 • Målgrupp : Mellanstadiet, Högstadiet
 • Ålder : Från 10 år (M, H)
 • Speltid : 10 minuter
 • Språk : Svenska
 • Textat språk : Svenska
 • Produktionsår : 2019
 • Land : Sverige
 • Genre : Utbildningsfilm
 • Pris : 690 kr
 • Leverantör : Kunskapsmedia
 • Produktion : Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia
Artikelnummer: 1782KM