Vatten - ett unikt ämne

Utan vatten kan liv, så som vi känner det, inte existera. I temperaturer mellan 0 och 100 grader Celsius är vatten en färglös och doftlös vätska.

Det är det enda ämne som existerar på jordens i alla de tre aggregationsformerna. Vatten är ett mycket effektivt lösningsmedel och dess samverkan med andra ämnen gör så att komplicerade livsformer som vi människor kan existera. Det är osannolikt att någon livsform på jorden har utvecklats utan hjälp av vatten.Kapitel:
- Inledning
- Ytspänning
- Kapillärkraft
- Vatten som lösningsmedel
- Varför flyter is?

Vatten - ett unikt ämne
Filmfakta
  • Ämne : Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet
  • Ålder : Från 13 år (H)
  • Speltid : 9 minuter
  • Språk : Svenskt tal
  • Produktionsår : 2014 - 1
  • Land : Storbritannien
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : VEA, Storbritannien
Artikelnummer: KM1583