Växthuseffekten och hål i ozonskiktet

"Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Har de något med varandra att göra över huvud taget? Vi ska försöka reda ut saken.

Kapitel:
- Introduktion
- Ozonskiktet
- Den naturliga växthuseffekten
- Mänsklig påverkan av växthuseffekten
- Ozonhålet
- Växthuseffekten och ozonhålet

Undervisningen i Fysik ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

vaxthuseffekten-ozonskiktet
"Tydlig film i nåt som inte är så lätt att förstå. Bra överblick i hur allt hänger ihop."Felix, 16 år
Filmfakta
  • Ämne : Fysik, Kemi
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 14 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2015 - 1
  • Land : Sverige
  • Pris : 690 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Tyskland
Artikelnummer: KM1616