En film om yttrandefrihet

Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. Det står utryckt både i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen.
Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten. Sådana begränsningar kan t.ex. vara hot om våld, hets mot folkgrupp, militärhemligheter, uppvigling m.m..

Syftet med filmen är att beskriva vad yttrandefrihet och mänskliga rättigheter innebär för en demokrati, och förklara och motivera varför det är viktigt med yttrandefrihet. Filmen vill även bidra till en diskussion om hur yttrandefriheten påverkar vårt samhälle.

I filmen möter vi journalister och författare, jurister och mediafolk, som förklarar och ger exempel på hur de ser på yttrandefrihet och demokrati. Hur är det att leva i ett land där yttrandefriheten är starkt begränsat? Vi möter folk från andra länder som berättar om saker som vi i Sverige ser som självklara. Vi får även träffa ungdomar som på olika sätt arbetar för yttrandefrihet.

Kapitel:
- Inledning
- Vad är yttrandefrihet?
- Varför är yttrandefriheten viktig för demokratin?
- Får man alltid säga vad man vill?
- Hur fungerar yttrandefriheten på sociala medier?
- Hur ser yttrandefriheten ut i världen?
yttrandefrihet
Filmfakta
  • Ämne : Samhällskunskap
  • Målgrupp : Högstadiet, Gymnasium och högre
  • Ålder : Från 13 år (H, Gy)
  • Speltid : 18 minuter
  • Språk : Svenskt tal, med svensk text som tillval
  • Produktionsår : 2014 - 2
  • Land : Sverige
  • Pris : 790 kr
  • Leverantör : Kunskapsmedia
  • Produktion : Happyphant Production AB i samarbete med Kunskapsmedia AB
Artikelnummer: KM1585